van inwoner…

over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en aanpalende beleidsterreinen

naar het college van B en W

voor het verbeteren van voorzieningen, zorg en welzijn.

Adviesraad Sociaal Domein Oude IJsselstreek

De Adviesraad Sociaal Domein OIJ is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan van inwoners uit Oude IJsselstreek die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen in het sociaal domein op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn?